Cenník žiadosti o vyjadrenie ku existencii TKZ

FibreNet s.r.o.

účtuje spracovateľ vyjadrenia - správca siete

Popis úkonu Cena v € (bez DPH) Cena v € (s DPH)
Podanie žiadosti cez webový portál
bez poplatku
bez poplatku
Vydanie vyjadrenie bez styku s TKZ "FibreNet"
bez poplatku
bez poplatku
Vyjadrenie ku existencii TKZ
stavby menšieho rozsahu
!!! pri kladnom stanovisku ...
(výkres naviac)
10,00 €
(+ 2,50 €/ks)
12,00 €
(+ 3,00 €/ks)
Vyjadrenie ku existencii TKZ
pre stavby väčšieho rozsahu
!!! pri kladnom stanovisku ...
(výkres naviac)
20,00 €
(+ 2,50 €/ks)
24,00 €
(+ 3,00 €/ks)
Poštovné
- list
3,00 €
3,60 €
- balík
5,00 €
6,00 €
Vyjadrenie k ďalšiemu stupňu PD s projektom prekládky alebo ochrany TKZ prevádzkovateľa
30,00 €
(+ 2,50 €/ks)
36,00 €
(+ 3,00 €/ks)
Predlženie
5,00 €
(+ 1,00 €/ks)
6,00 €
(+ 1,20 €/ks)
iná špecifikácia podkladov
Cena podľa rozsahu
a interného cenníka
Cena podľa rozsahu
a interného cenníka
Vytýčenie sietí
Paušál 30,00 €
1 hod/techn. 25,00 €
Dopr./km 0,50 €
akceptacia 12,50 €
Paušál 30,00 €
1 hod/techn. 25,00 €
Dopr./km 0,50 €
akceptacia 12,50 €