Vytvorenie užívateľa


Prihlasovacie údaje

Meno užívateľa musí obsahovať minimálne 4 znaky.

Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov a aspoň jedno velké písmeno a jednu číslicu.

Žiadatel
Doručenie

Preferovaný spôsob doručenia


Odoslať elektronickou poštou (e-mailom)

Odoslať poštovou službouINFORMÁCIA

Žiadateľ odoslaním žiadosti udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. za účelom poskytnutia vyjadrenia v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Žiadateľ poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na čas nevyhnutný k dosiahnutiu vyššie uvedeného účelu.
Vytvorením účtu užívateľa potvrdzujete súhlas so spracovaním osobných údajov.
Prosím, prepíšte písmená podľa obrázku. Nezáleží na veľkosti písmen.